Portfolio

Turism

Vaatamisväärsused. Turistille suunatud teenused (ööbimine, toitlustus, poed, transport jne).

Majutusasutused

Majutusasutuste virtuaaltuuri peamine eesmärk on tekitada külastajas usaldust ja võimaldada sobiv tuba kohe broneerida. Hotellide puhul hõlmatakse ringkäiku pakutavad tubade tüübid, tutvustatakse lisateenuste võimalusi. Väiksemate majutusasutuste puhul antakse ülevaade kõigist olulisematest kliendi otsustust mõjutavatest tubadest ning väljast. Oluline on lihtsustada kliendil kohaletulekut, lisades automaatsed sõidujuhised (kasutatav nutiseadmetes Apple ja Google teenuste vahendusel).

Avalikud üritused

Virtuaaltuur avalikest üritustest annab toimunust ülevaate ka aastate pärast. Virtuaaltuur võimaldab osalejatel meenutada saadud positiivset kogemust.

Proffessional virtual tour

Virtual tour in car-brand Nissan representatives show-room

open virtual tour

Haridus ja kultuur

Kultuuri ja haridusprogrammide tutvustamine virtuaalgiididega on kasvav trend. Virtuaaltuuri peamine eesmärk on innustada külastajat kohale tulema, andes lühiülevaate pakutavast. Teine eesmärk - võimaldada tutvuda eksponaatidega arvutiekraani vahendusel. See võimaldab ületada barjääre (tervislikud, finantsilised), mis muidu takistaksid kultuurist osa saamast. Kolmas eesmärk - fikseerida ja jäädvustada ajaloo tarbeks näitus või olustik sellisena, nagu ta reaalselt oli. Virtuaalsete loodusgiidide eesmärk - anda huvilistele (õpilased, täiskasvanud) haaraval moel edasi fakte: milline näeb välja elupaik looduses, seosed elustikurühmade vahel, millised on tunnusliigid.